سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۱۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

رسوب زدایی دستی و تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 25 جزیره خارگ (C)

مناقصه

م ع پ/1400/013

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۵۴