یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک

مناقصه

MM/21/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۴ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۳