چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۱۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی نگهبانی در مناطق عملیاتی تحت پوشش شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/021/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۹