جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجاره حداقل 80 صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/015/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۸