سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۲۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه توپکرانی هوشمند خط لوله زیردریایی عسلویه منتهی به گوی شناور شماره 2

مناقصه

م ع پ/009/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۵۱