چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجاره حداقل 80صندلی پروازی شرکت های هواپیمایی جهت انجام ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی ورودی به جزیره خارگ و بالعکس

مناقصه

م ع پ/015/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۱۲