دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فروش چهار فروند گوی شناور

مزایده

01/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۶