جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳ ۰۲:۰۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فروش آهن آلات اسقاطی و ضایعات صنعتی

مزایده

14/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۲