سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات یک فروند شناور عملیاتی بدنه فلزی (غیر از آلومینیومی با مشخصات فنی مندرج در فرم معیارهای ارزیابی فنی) بصورت 24 ساعته (شبانه روزی) جهت انجام عملیات ...

مناقصه

م ع پ/014/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۰ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴