شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک فروند قایق تندرو

مناقصه

AA/09/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۲۲