چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۰۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه خاکبرداری،غلاف گذاری، تقویت و بلاستینگ و رنگ آمیزی خطوط لوله خروجی 60 و 70 اینچ اصلی واقع در مخازن جدید بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شمراه م.ع.پ 036/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات وتجهیزات