جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک دستگاه PD METER

مناقصه

AA/07/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳