یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۲۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات مورد نیاز گوی شناور شماره دو عسلویه به صورت درجا (PC)

مناقصه

م ع پ/007/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۲۳