جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 50 عدد دستگاه تنفسی خود اکتفا

مناقصه

MM/15/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۴۸