جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فروش چهار فروند گوی شناور

مزایده

99/01

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۸