جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Fire fihting diesel engine pump

مناقصه

MM/05/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰