جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۴۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Fire fihting diesel engine pump

مناقصه

MM04/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰