جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Fire fighting hose valve

مناقصه

MM/02/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶