جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 50 ست standard fire kit

مناقصه

MM/01/1400

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۸:۲۷