جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی پهلوگاه شماره 9 و 10 اسکله شرقی جزیره خارگ بصورت PC

مناقصه

م ع پ/011/99 با شماره سامانه 2000091645000011

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۰ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۲۶