یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

طراحی و ساخت کارت های الکترونیک دستگاه فلوکامپیوتر میترینگ دوم سایت 1 پایانه میعانات گازی پارس جنوبی

مناقصه

م ع پ/019/99/شماره سامانه 2000091645000001

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰