چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

رسوب زدایی دستی و تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 25 جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/018/99/شماره سامانه 2099091645000098

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۳۹