جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 7 قلم زنجیر ضربه گیر اسکله

مناقصه

MM/98/01

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۸