یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی پهلوگاه شماره 9 و 10 (از محور 101 الی 121) اسکله شرقی جزیره خارگ به روش PC

مناقصه

م ع پ/011/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۱