دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید4 عدد توپک 28 اینچ و 6 عدد توپک 36 اینچ

مناقصه

AA/09/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۳۰