جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 50 عدد کولر پنجره ای و 53 عدد کولر گازی اسپلیت و 4 عدد کولر گازی اسپلیت ایستاده

مناقصه

AA/05/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۱۷