یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۵۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی شرکت پایانه های نفتی ایران در پایانه نفتی شمال

مناقصه

م ع پ/99/017

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۱۷