یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۰۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/99/016

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۹ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۹