یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Fire Fighting Hose Valve

مناقصه

MM/99/16

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۴۶