جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو ست Fire Fighting Diesel Engine Pump

مناقصه

MM/99/19

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۲۹