یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک ست Fire Fighting Diesel Engine Pump

مناقصه

MM/99/17

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰