جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید Standard Fire Kit

مناقصه

MM/99/14

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۹:۰۳