جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۳۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 100 عدد Fire Water Monitor

مناقصه

MM/18/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۵۰