شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۵:۵۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 5 عدد ضربه گیرپنو ماتیک

مناقصه

MM/11/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۵ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۳۷