سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بلاستینگ و رنگ آمیزی پایه های چراغ های روشنایی واقع در محوطه مخازن جدید خارگ

مناقصه

مناقصه شماره م.پ.خ 035/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ابنیه و 5 تاسیسات