یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید مایع کف آتش نشانی FP

مناقصه

MM/12/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰