سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ده شاخه هوز لاستیکی جهت انجام عملیات انتقال نفت خام

مناقصه

AA/08/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰