یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها، تنظیفات ادارات،حمل و جا به جایی،امور چاپخانه،انبار،پست، امور منشی گری و دفتری،تاسیسات و آتش نشانی در جزیره خارگ، بوشهر، اهواز و تهران

مناقصه

م ع پ/009/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰