چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات حجمی مهمانسرایی، فرهنگی و ورزشی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ

مناقصه

م ع پ/002/99/ شماره سامانه 209901645000027

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰