سه شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۵۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید دو دستگاه MBC

مناقصه

AA/12/98

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران