یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

رسوب زدایی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 25 جزیره خارک به روش دستی

مناقصه

تجدید م ع پ02298شماره سامانه ستاد2099091645000013

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۰۰