یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات یک فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار از نوع ASD

مناقصه

م ع پ/005/99 شماره سامانه ستاد 2099091645000014

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰