یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات یک فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار

مناقصه

م ع پ/006/99 شماره سامانه ستاد 2099091645000015

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۵ خرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰