چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله

مناقصه

AA/03/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰