شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۴:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید ورق A283

مناقصه

AA/04/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰