یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۸:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید یک سری TUBE SEAL مربوط به مخازن

مناقصه

AA/01/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰