جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید تعدادی" PIVOT FLEXIBLE JOINT 6

مناقصه

AA/02/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰