چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید خدمات مشاور طرح ریزی فعالیت های لازم جهت استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی

مناقصه

015/98/شماره سامانه ستاد2099091645000012

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰