یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

استفاده از خدمات دو ساله اجاره (تامین) یک فروند شناور بدنه فلزی

مناقصه

م ع پ/021/98 با شماره سامانه 2099091465000011

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰