یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بازرسی کالا و تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور پایانه های نفتی ایران

مناقصه

م ع پ/004/99

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۸:۰۰